Generátor křížovek
main menu

Home About

Jak to funguje?

Výběr okruhu křížovky

Nejprve si na úvodní stránce generátoru křížovek: generatorkrizovek.cz vyber požadovaný okruh, ze kterého chceš vygenerovat svou křížovku. Vybírat můžeš podle následujících okruhů: předmět, škola, ročník a téma.


Zvolení tajenky

Dalším krokem je zvolení tajenky, kterou chceš použít ve své generované křížovce. Můžeš použít libovolná slova, sousloví či věty. Vše, prosím, zadávej bez mezer a čísel. U cizích jazyků taktéž bez diakritiky. Klepni na tlačítko Vygenerovat křížovku.


Vygenerování křížovky

Nyní se Ti vygenerovala křížovka z Tebou zvoleného okruhu a se zadanou tajenkou. Pokud se Ti slova obsažená v křížovce nelíbí, stačí kliknout na tlačítko Vygenerovat znovu. Následně se použije stejný okruh témat i tajenka, jen se náhodně změní výběr použitých slov v dané křížovce. Chceš-li křížovku z jiného okruhu a s jinou tajenkou, postupuj opět od prvního bodu na generatorkrizovek.cz.


Potvrzení křížovky

Až budeš s vygenerovanou křížovkou spokojen/a, klikni na tlačítko Potvrdit křížovku. Zobrazí se Ti opět křížovka a pod ní spousta odkazů. První dva slouží jako náhled. První z nich je s vyplněnou křížovkou pro učitele, druhý je interkativní s nevyplněnou křížovku, kde můžeš přímo v prohlížeči křížovku vyplnit a odeslat. Zbytek odkazů slouží k tisku. První je celá křížovka vyplněná, zbytek je pro studenty nevyplněný, viz. bod Tisknutí křížovky.


Vyplnění křížovky

Po načtení stránky s možností vyplnění křížovky (tento odkaz můžete poskytnout ostatním zasláním mailu, apod.) ji můžeš prostřednictvím webového prohlížeče vyplnit a odeslat k automatické korektuře pomocí tlačítka Zkontrolovat.


Tisknutí křížovky

Po vygenerování křížovky máš k dispozici mnoho možností tisku. Vidíš je v dolní části pod potvrzenou křížovkou. Typy rozvržení jsou seřazeny podle počtu křížovek na stránku. Například formát 2x1 student Vám vytiskne 2 stejné nevyplněné křížovky pod sebou po 1 na řádku. Raději nenabízím možnost tisku dvou křížovek vedle sebe (třeba 1x2, 2x2, 3x2...), protože občas křížovka vyjde velice dlouhá a byl by akorát problém s vytištěním. Po kliknutí na rozvržení Ti vyskočí okno s popisem tisku. Zde klikni na tlačítko Vytisknout křížovku!. Zobrazí se Ti okno pro tisk s náhledem. Zde vybereš tiskárnu, počet kopií a vytiskneš. Pokud se Ti křížovka při náhledu tisku špatně zalomila, vyber jiné rozvržení.


Moje křížovky

Sekce Moje křížovky slouží pouze přihlášeným uživatelům. Ukládájí se zde jejich vygenerované a potvrzené křížovky. Najdeš zde tabulku, kde je v prvním sloupci ID křížovky, ve druhém vidíš její tajenku a ve třetím máš odkaz na náhled křížovky i s možnostmi tisku a sdílení. Křížovky jsou v tabulce seřazeny sestupně pode data vygenerování (nejnovější nahoře).
Obrázek na pozadí jsem převzal z webu wikiHow obsaženého v článku How to Be Good at Crosswords. Děkuji.
V případě dotazů mě kontaktujte na e-mailu [email protected].